Vad innebär True Tone på iPhone?

True Tone justerar färg och intensitet på skärmen så att de matchar omgivningsljuset, och bilder framstår som mer naturliga. Man kan förlora True Tone vid ett skärmbyte, men hos MobilExperten finns en specialutrustning som behåller True Tone.

Vilken funktion har True Tone på en iPhone?

True Tone är en användbar funktion som finns på vissa iPhone-modeller och iPad Pro-modeller. Det hjälper till att justera skärmens färger så att de matchar omgivningens ljusförhållanden för att minska trötthet i ögonen och göra text och bilder mer naturliga.

/*********************************** * Script For FAQ Schemsa Accordion ************************************/