Vilken funktion har True Tone på en iPhone?

Vilken funktion har True Tone på en iPhone?

True Tone är en teknologi som finns på vissa iPhone-modeller och som används för att justera färgen på skärmen så att den matchar omgivningens ljusförhållanden. Detta kan göra att text och bilder ser mer naturliga ut och kan minska på trötthet i ögonen.

Vad är True Tone?

True Tone är en teknologi som används för att justera skärmens färger så att de matchar omgivningens ljusförhållanden. Det gör det möjligt för skärmen att visa färger som är närmare det verkliga livet, och kan minska på trötthet i ögonen. True Tone fungerar genom att använda sensorer i enheten för att mäta omgivningens ljus och sedan justera skärmens färger för att matcha det.

Vilka modeller har True Tone?

True Tone finns tillgängligt på vissa iPhone-modeller, inklusive iPhone 8 och senare, samt iPad Pro-modeller från 2017 och senare.

Vad är fördelarna med True Tone?

Ett av de största fördelarna med True Tone är att det kan minska på trötthet i ögonen. När skärmen visar färger som matchar omgivningens ljus är det lättare för ögonen att fokusera och kan därmed minskar på trötthet. True Tone gör också text och bilder ser mer naturliga ut, vilket kan göra det lättare att läsa och se på skärmen under långa perioder.

Hur aktiverar och inaktiverar man True Tone?

True Tone är aktiverat som standard på enheter som har teknologin. Men om du vill inaktivera det kan du gå till Inställningar > Allmänt > Tillgänglighet > True Tone och stäng av den. Du kan också använda Kontrollcenter för att snabbt aktivera eller inaktivera True Tone.

Sammantaget, True Tone är en användbar funktion som finns på vissa iPhone-modeller och iPad Pro-modeller. Det hjälper till att justera skärmens färger så att de matchar omgivningens ljusförhållanden för att minska trötthet i ögonen och göra text och bilder mer naturliga. Funktionen är enkel att aktivera eller inaktivera och kan göra en stor skillnad i din upplevelse av skärmen.

Läs mer

/*********************************** * Script For FAQ Schemsa Accordion ************************************/